Circus is some text inside of a div block.
Reklame
+
Design

Så enkelt, så vanskelig

EMPLOYER BRANDING

I takt med at den digitale tidsalder har vokst opp og frem, hevder mange at det har blitt vanskeligere å få tak i de beste hodene grunnet sterk konkurranse i et mylder av stillingsannonser. Men, vi vil påstå at det kanskje også har blitt lettere – så lenge man vet hvordan!

Suksessfulle bedrifter skapes av dyktige ansatte

Employer branding kan best oversettes til arbeidsgiver-markedsføring. Å bygge en attraktiv arbeidsplass, som både oppleves positiv og genuin, er en viktig strategi for å tiltrekke seg og beholde de beste hodene i et konkurransepreget arbeidsmarked. Riktig employer branding skal bidra til økt motivasjon blant de ansatte og forbedre omdømmet ovenfor bedriftens kunder, som igjen vil gi synlig utslag på bunnlinja. Den strategiske markedsføringsprosessen du velger har med andre ord stor innvirkning på bedriftens fremtid.

Den mest attraktive bedriften

Mange bedrifter sloss om de samme menneskene, men har du en klar strategi for å tiltrekke deg talentenes oppmerksomhet, vil du rykke fremover i køen. Å ansette feil er en dyr og tidkrevende affære, men employer branding kan få rekrutteringsprosessen til å se helt annerledes ut. En viktig del av strategien er oppbyggingen av internkultur gjennom lojalitetsskapende aktiviteter, slik at bedriften oppnår robuste bånd til ansatte. Gresset er nemlig grønnest der det vannes.

Tør å skinne, alt å vinne!

Så, hva skiller din bedrift fra konkurrentenes? Hvorfor skal foretrukne ansatte søke seg til dere i stedet for noen som driver med det samme? Det faktum at ikke alle bedrifter ennå har forstått verdien av å drive med strategisk kommunikasjon for sin egen bedrift, vil være et av dine største konkurransefortrinn. Ønsker du at vi skal holde en gratis presentasjon om employer branding, er du hjertelig velkommen til oss. Vi kan også ta turen til din bedrift eller møtes på Teams.

Ta kontakt for å starte din employer branding-prosess i dag!

Ta kontakt med Ina om du er nysgjerrig på oss!

Ina (Christina) Ness, daglig leder
23 13 13 50 / 99 55 30 44 / ina@circus.no