Jobbene

Elektrisk stemning med ny profil

Circus var med da Infratek gikk fra å være en avdeling i det norske energikonsernet Hafslund til å bli en selvstendig aktør i hele det nordiske markedet.
Infratek
Jobbene

Elektrisk stemning med ny profil

Circus var med da Infratek gikk fra å være en avdeling i det norske energikonsernet Hafslund til å bli en selvstendig aktør i hele det nordiske markedet.
Infratek
Jobbene

Elektrisk stemning med ny profil

Circus var med da Infratek gikk fra å være en avdeling i det norske energikonsernet Hafslund til å bli en selvstendig aktør i hele det nordiske markedet.
Infratek

Dukker opp overalt

Da selskapet skulle stå på egne bein, lagde Circus ny logo og ny profil som vakte stor begeistring internt og den ble tatt i bruk umiddelbart. Profilen kan sees på alt fra bygninger til biler og uniformer. Infratek leverer tjenester innen strømforsyning, jernbanesystemer, fjernvarme, belysning og tekniske høysikkerhetsløsninger.

Dukker opp overalt

Da selskapet skulle stå på egne bein, lagde Circus ny logo og ny profil som vakte stor begeistring internt og den ble tatt i bruk umiddelbart. Profilen kan sees på alt fra bygninger til biler og uniformer. Infratek leverer tjenester innen strømforsyning, jernbanesystemer, fjernvarme, belysning og tekniske høysikkerhetsløsninger.

Dukker opp overalt