Jobbene

Norges kampsportforbund i ny drakt

Da Norges Kampsportforbund skulle samle alle klubbene i hele Norge under en felles paraply, ble både navnevalg, visuelt uttrykk og logistikk viktig.
Kampsport
Jobbene

Norges kampsportforbund i ny drakt

Da Norges Kampsportforbund skulle samle alle klubbene i hele Norge under en felles paraply, ble både navnevalg, visuelt uttrykk og logistikk viktig.
Kampsport
Jobbene

Norges kampsportforbund i ny drakt

Da Norges Kampsportforbund skulle samle alle klubbene i hele Norge under en felles paraply, ble både navnevalg, visuelt uttrykk og logistikk viktig.
Kampsport

En samlende profil

Navnet ble forenklet og tilgjengeliggjort ved å fjerne forbundet i Kampsportforbundet. For å skape samhold og bygge felles identitet, inviterte vi klubber fra hele landet til en uke med fotoopptak i Oslo. For å underbygge at kampsport er en urgammel sport, lot vi oss inspirere av de fire elementene jord, luft, ild og vann.
Elementene dannet grunnlaget for en spektakulær jobb med luftige sprang og imponerende akrobatikk. All kampsport i Norge har nå en felles og moderne profilmanual, som kan lastes ned og brukes lokalt over hele landet.

En samlende profil

Navnet ble forenklet og tilgjengeliggjort ved å fjerne forbundet i Kampsportforbundet. For å skape samhold og bygge felles identitet, inviterte vi klubber fra hele landet til en uke med fotoopptak i Oslo. For å underbygge at kampsport er en urgammel sport, lot vi oss inspirere av de fire elementene jord, luft, ild og vann.
Elementene dannet grunnlaget for en spektakulær jobb med luftige sprang og imponerende akrobatikk. All kampsport i Norge har nå en felles og moderne profilmanual, som kan lastes ned og brukes lokalt over hele landet.

En samlende profil