Circus is some text inside of a div block.
Reklame
+
Design
Arbeider

Museum til folket

Stiftelsen Norsk Folkemuseum ville stimulere til mer besøk på deres fem museer i sommerhalvåret. Circus laget målgrupperettet, digital annonsering, under konseptene Lek & Lær og Kortreist opplevelse.
Norsk Folkemuseum
Jobbene

Museum til folket

Stiftelsen Norsk Folkemuseum ville stimulere til mer besøk på deres fem museer i sommerhalvåret. Circus laget målgrupperettet, digital annonsering, under konseptene Lek & Lær og Kortreist opplevelse.
Norsk Folkemuseum
Jobbene

Museum til folket

Stiftelsen Norsk Folkemuseum ville stimulere til mer besøk på deres fem museer i sommerhalvåret. Circus laget målgrupperettet, digital annonsering, under konseptene Lek & Lær og Kortreist opplevelse.
Norsk Folkemuseum

Sommerkortet:

Sommerkortet:

Sommerkortet:

Sommerkortet:

5 museer i ett kort

5 museer i ett kort

For å booste salget kunne man få kjøpt et sommerkort som gav adgang til Bygdø Kongsgård, Norsk Folkemuseum, Norsk Maritimt Museum, Bogstad Gård og Eidsvoll 1814.
For å booste salget kunne man få kjøpt et sommerkort som gav adgang til Bygdø Kongsgård, Norsk Folkemuseum, Norsk Maritimt Museum, Bogstad Gård og Eidsvoll 1814.
I tillegg ble det laget egne, spesifikke aktivitetsannonser for hvert museum, som gikk parallelt med konseptene og sommerkort-annonseringen. Alle annonsene ble rutet til ulike aktuelle målgrupper i området Oslo og Viken.
I tillegg ble det laget egne, spesifikke aktivitetsannonser for hvert museum, som gikk parallelt med konseptene og sommerkort-annonseringen. Alle annonsene ble rutet til ulike aktuelle målgrupper i området Oslo og Viken.

Sommerkortet:

Sommerkortet:

5 museer i ett kort

5 museer i ett kort

For å booste salget kunne man få kjøpt et sommerkort som gav adgang til Bygdø Kongsgård, Norsk Folkemuseum, Norsk Maritimt Museum, Bogstad Gård og Eidsvoll 1814.
For å booste salget kunne man få kjøpt et sommerkort som gav adgang til Bygdø Kongsgård, Norsk Folkemuseum, Norsk Maritimt Museum, Bogstad Gård og Eidsvoll 1814.
I tillegg ble det laget egne, spesifikke aktivitetsannonser for hvert museum, som gikk parallelt med konseptene og sommerkort-annonseringen. Alle annonsene ble rutet til ulike aktuelle målgrupper i området Oslo og Viken.
I tillegg ble det laget egne, spesifikke aktivitetsannonser for hvert museum, som gikk parallelt med konseptene og sommerkort-annonseringen. Alle annonsene ble rutet til ulike aktuelle målgrupper i området Oslo og Viken.

Sommerkortet:

5 museer i ett kort

I tillegg ble det laget egne, spesifikke aktivitetsannonser for hvert museum, som gikk parallelt med konseptene og sommerkort-annonseringen. Alle annonsene ble rutet til ulike aktuelle målgrupper i området Oslo og Viken.

TJENESTER

I tillegg ble det laget egne, spesifikke aktivitetsannonser for hvert museum, som gikk parallelt med konseptene og sommerkort-annonseringen. Alle annonsene ble rutet til ulike aktuelle målgrupper i området Oslo og Viken.
For å booste salget kunne man få kjøpt et sommerkort som gav adgang til Bygdø Kongsgård, Norsk Folkemuseum, Norsk Maritimt Museum, Bogstad Gård og Eidsvoll 1814.
No items found.

Sommerkortet:

Sommerkortet:

Sommerkortet:

5 museer i ett kort

For å booste salget kunne man få kjøpt et sommerkort som gav adgang til Bygdø Kongsgård, Norsk Folkemuseum, Norsk Maritimt Museum, Bogstad Gård og Eidsvoll 1814.
I tillegg ble det laget egne, spesifikke aktivitetsannonser for hvert museum, som gikk parallelt med konseptene og sommerkort-annonseringen. Alle annonsene ble rutet til ulike aktuelle målgrupper i området Oslo og Viken.

Sommerkortet:

Sommerkortet:

Sommerkortet:

5 museer i ett kort

For å booste salget kunne man få kjøpt et sommerkort som gav adgang til Bygdø Kongsgård, Norsk Folkemuseum, Norsk Maritimt Museum, Bogstad Gård og Eidsvoll 1814.
I tillegg ble det laget egne, spesifikke aktivitetsannonser for hvert museum, som gikk parallelt med konseptene og sommerkort-annonseringen. Alle annonsene ble rutet til ulike aktuelle målgrupper i området Oslo og Viken.

Sommerkortet:

Sommerkortet:

Sommerkortet:

5 museer i ett kort

For å booste salget kunne man få kjøpt et sommerkort som gav adgang til Bygdø Kongsgård, Norsk Folkemuseum, Norsk Maritimt Museum, Bogstad Gård og Eidsvoll 1814.
I tillegg ble det laget egne, spesifikke aktivitetsannonser for hvert museum, som gikk parallelt med konseptene og sommerkort-annonseringen. Alle annonsene ble rutet til ulike aktuelle målgrupper i området Oslo og Viken.

TJENESTER

No items found.

TJENESTER

No items found.

TJENESTER

No items found.

TJENESTER

No items found.

TJENESTER

No items found.

TJENESTER

No items found.