Circus is some text inside of a div block.
Reklame
+
Design
Arbeider

Hvordan holde Oslo i gang under korona-pandemien?

Som følge av koronapandemien valgte byrådet å sette av midler som skulle gå til tiltak som ville gi økt aktivitet og profilering av Oslo. Tiltakene skulle profilere Oslo som et trygt reisemål, bidra til økt bruk av byens reiseliv.
Oslo Handelstandsforening
Jobbene

Hvordan holde Oslo i gang under korona-pandemien?

Som følge av koronapandemien valgte byrådet å sette av midler som skulle gå til tiltak som ville gi økt aktivitet og profilering av Oslo. Tiltakene skulle profilere Oslo som et trygt reisemål, bidra til økt bruk av byens reiseliv.
Oslo Handelstandsforening
Jobbene

Hvordan holde Oslo i gang under korona-pandemien?

Som følge av koronapandemien valgte byrådet å sette av midler som skulle gå til tiltak som ville gi økt aktivitet og profilering av Oslo. Tiltakene skulle profilere Oslo som et trygt reisemål, bidra til økt bruk av byens reiseliv.
Oslo Handelstandsforening

En oppfordring til å bruke byen

En oppfordring til å bruke byen

En oppfordring til å bruke byen

En oppfordring til å bruke byen

Sammen med Oslo Handelsstandsforening og strøksforeningene søkte Circus om midler til kampanjen «Oslo - den gode byfølelsen» og ble en av de utvalgte som fikk markedsstøtte. Hensikten var å få folk til å handle mer spredt over hele byen, ta smittevern på alvor, men fortsette å bruke kulturtilbudene og spisestedene i Oslo. Første del av kampanjen ble lansert sommeren 2020, oppfølgingskampanjen ble lansert i september og en tilleggs-annonsering kom i november. Kampanjene inneholdt boards, facebook- Instagram- og Snapchatannonsering.
Sammen med Oslo Handelsstandsforening og strøksforeningene søkte Circus om midler til kampanjen «Oslo - den gode byfølelsen» og ble en av de utvalgte som fikk markedsstøtte. Hensikten var å få folk til å handle mer spredt over hele byen, ta smittevern på alvor, men fortsette å bruke kulturtilbudene og spisestedene i Oslo. Første del av kampanjen ble lansert sommeren 2020, oppfølgingskampanjen ble lansert i september og en tilleggs-annonsering kom i november. Kampanjene inneholdt boards, facebook- Instagram- og Snapchatannonsering.

En oppfordring til å bruke byen

En oppfordring til å bruke byen

Sammen med Oslo Handelsstandsforening og strøksforeningene søkte Circus om midler til kampanjen «Oslo - den gode byfølelsen» og ble en av de utvalgte som fikk markedsstøtte. Hensikten var å få folk til å handle mer spredt over hele byen, ta smittevern på alvor, men fortsette å bruke kulturtilbudene og spisestedene i Oslo. Første del av kampanjen ble lansert sommeren 2020, oppfølgingskampanjen ble lansert i september og en tilleggs-annonsering kom i november. Kampanjene inneholdt boards, facebook- Instagram- og Snapchatannonsering.
Sammen med Oslo Handelsstandsforening og strøksforeningene søkte Circus om midler til kampanjen «Oslo - den gode byfølelsen» og ble en av de utvalgte som fikk markedsstøtte. Hensikten var å få folk til å handle mer spredt over hele byen, ta smittevern på alvor, men fortsette å bruke kulturtilbudene og spisestedene i Oslo. Første del av kampanjen ble lansert sommeren 2020, oppfølgingskampanjen ble lansert i september og en tilleggs-annonsering kom i november. Kampanjene inneholdt boards, facebook- Instagram- og Snapchatannonsering.

En oppfordring til å bruke byen

TJENESTER

Sammen med Oslo Handelsstandsforening og strøksforeningene søkte Circus om midler til kampanjen «Oslo - den gode byfølelsen» og ble en av de utvalgte som fikk markedsstøtte. Hensikten var å få folk til å handle mer spredt over hele byen, ta smittevern på alvor, men fortsette å bruke kulturtilbudene og spisestedene i Oslo. Første del av kampanjen ble lansert sommeren 2020, oppfølgingskampanjen ble lansert i september og en tilleggs-annonsering kom i november. Kampanjene inneholdt boards, facebook- Instagram- og Snapchatannonsering.
No items found.

En oppfordring til å bruke byen

En oppfordring til å bruke byen

En oppfordring til å bruke byen

Sammen med Oslo Handelsstandsforening og strøksforeningene søkte Circus om midler til kampanjen «Oslo - den gode byfølelsen» og ble en av de utvalgte som fikk markedsstøtte. Hensikten var å få folk til å handle mer spredt over hele byen, ta smittevern på alvor, men fortsette å bruke kulturtilbudene og spisestedene i Oslo. Første del av kampanjen ble lansert sommeren 2020, oppfølgingskampanjen ble lansert i september og en tilleggs-annonsering kom i november. Kampanjene inneholdt boards, facebook- Instagram- og Snapchatannonsering.

En oppfordring til å bruke byen

En oppfordring til å bruke byen

En oppfordring til å bruke byen

Sammen med Oslo Handelsstandsforening og strøksforeningene søkte Circus om midler til kampanjen «Oslo - den gode byfølelsen» og ble en av de utvalgte som fikk markedsstøtte. Hensikten var å få folk til å handle mer spredt over hele byen, ta smittevern på alvor, men fortsette å bruke kulturtilbudene og spisestedene i Oslo. Første del av kampanjen ble lansert sommeren 2020, oppfølgingskampanjen ble lansert i september og en tilleggs-annonsering kom i november. Kampanjene inneholdt boards, facebook- Instagram- og Snapchatannonsering.

En oppfordring til å bruke byen

En oppfordring til å bruke byen

En oppfordring til å bruke byen

Sammen med Oslo Handelsstandsforening og strøksforeningene søkte Circus om midler til kampanjen «Oslo - den gode byfølelsen» og ble en av de utvalgte som fikk markedsstøtte. Hensikten var å få folk til å handle mer spredt over hele byen, ta smittevern på alvor, men fortsette å bruke kulturtilbudene og spisestedene i Oslo. Første del av kampanjen ble lansert sommeren 2020, oppfølgingskampanjen ble lansert i september og en tilleggs-annonsering kom i november. Kampanjene inneholdt boards, facebook- Instagram- og Snapchatannonsering.

TJENESTER

No items found.

TJENESTER

No items found.

TJENESTER

No items found.

TJENESTER

No items found.

TJENESTER

No items found.