Circus is some text inside of a div block.
Reklame
+
Design
Arbeider

Tett på anabole steroider

Lever du tett på en som bruker anabole steroider kan bivirkninger som aggressiv atferd eller selvmordstanker prege hverdagen din. Denne kampanjen har utløst en strøm av henvendelser fra pårørende som står i vanskelige situasjoner.
Oslo Universitetsykehus
Jobbene

Tett på anabole steroider

Lever du tett på en som bruker anabole steroider kan bivirkninger som aggressiv atferd eller selvmordstanker prege hverdagen din. Denne kampanjen har utløst en strøm av henvendelser fra pårørende som står i vanskelige situasjoner.
Oslo Universitetsykehus
Jobbene

Tett på anabole steroider

Lever du tett på en som bruker anabole steroider kan bivirkninger som aggressiv atferd eller selvmordstanker prege hverdagen din. Denne kampanjen har utløst en strøm av henvendelser fra pårørende som står i vanskelige situasjoner.
Oslo Universitetsykehus

Usynlige pårørende

Usynlige pårørende

Usynlige pårørende

Usynlige pårørende

For hver bruker, finnes ofte flere pårørende. Mennesker som opplever å få hverdagen sin snudd på hodet av en bror, kjæreste eller venn, som har tatt eller tar anabole steroider. Kampanjen «Tett på en som bruker anabole steroider» strekker ut en hånd til pårørende og formidler at det er hjelp å få.
For hver bruker, finnes ofte flere pårørende. Mennesker som opplever å få hverdagen sin snudd på hodet av en bror, kjæreste eller venn, som har tatt eller tar anabole steroider. Kampanjen «Tett på en som bruker anabole steroider» strekker ut en hånd til pårørende og formidler at det er hjelp å få.
For å senke tabuet rundt temaet og synligjøre problemet, lagde vi anonyme filmer med en samboer, en lillebror og en søster. De deler sin historie om livet med en bruker, tar oppgjør med skammen, oppfordrer til dialog om problemene, og snakker om verdien av å søke hjelp.
For å senke tabuet rundt temaet og synligjøre problemet, lagde vi anonyme filmer med en samboer, en lillebror og en søster. De deler sin historie om livet med en bruker, tar oppgjør med skammen, oppfordrer til dialog om problemene, og snakker om verdien av å søke hjelp.

Usynlige pårørende

Usynlige pårørende

For hver bruker, finnes ofte flere pårørende. Mennesker som opplever å få hverdagen sin snudd på hodet av en bror, kjæreste eller venn, som har tatt eller tar anabole steroider. Kampanjen «Tett på en som bruker anabole steroider» strekker ut en hånd til pårørende og formidler at det er hjelp å få.
For hver bruker, finnes ofte flere pårørende. Mennesker som opplever å få hverdagen sin snudd på hodet av en bror, kjæreste eller venn, som har tatt eller tar anabole steroider. Kampanjen «Tett på en som bruker anabole steroider» strekker ut en hånd til pårørende og formidler at det er hjelp å få.
For å senke tabuet rundt temaet og synligjøre problemet, lagde vi anonyme filmer med en samboer, en lillebror og en søster. De deler sin historie om livet med en bruker, tar oppgjør med skammen, oppfordrer til dialog om problemene, og snakker om verdien av å søke hjelp.
For å senke tabuet rundt temaet og synligjøre problemet, lagde vi anonyme filmer med en samboer, en lillebror og en søster. De deler sin historie om livet med en bruker, tar oppgjør med skammen, oppfordrer til dialog om problemene, og snakker om verdien av å søke hjelp.

Usynlige pårørende

For å senke tabuet rundt temaet og synligjøre problemet, lagde vi anonyme filmer med en samboer, en lillebror og en søster. De deler sin historie om livet med en bruker, tar oppgjør med skammen, oppfordrer til dialog om problemene, og snakker om verdien av å søke hjelp.

TJENESTER

For å senke tabuet rundt temaet og synligjøre problemet, lagde vi anonyme filmer med en samboer, en lillebror og en søster. De deler sin historie om livet med en bruker, tar oppgjør med skammen, oppfordrer til dialog om problemene, og snakker om verdien av å søke hjelp.
For hver bruker, finnes ofte flere pårørende. Mennesker som opplever å få hverdagen sin snudd på hodet av en bror, kjæreste eller venn, som har tatt eller tar anabole steroider. Kampanjen «Tett på en som bruker anabole steroider» strekker ut en hånd til pårørende og formidler at det er hjelp å få.
No items found.

Usynlige pårørende

Usynlige pårørende

Usynlige pårørende

For hver bruker, finnes ofte flere pårørende. Mennesker som opplever å få hverdagen sin snudd på hodet av en bror, kjæreste eller venn, som har tatt eller tar anabole steroider. Kampanjen «Tett på en som bruker anabole steroider» strekker ut en hånd til pårørende og formidler at det er hjelp å få.
For å senke tabuet rundt temaet og synligjøre problemet, lagde vi anonyme filmer med en samboer, en lillebror og en søster. De deler sin historie om livet med en bruker, tar oppgjør med skammen, oppfordrer til dialog om problemene, og snakker om verdien av å søke hjelp.

Usynlige pårørende

Usynlige pårørende

Usynlige pårørende

For hver bruker, finnes ofte flere pårørende. Mennesker som opplever å få hverdagen sin snudd på hodet av en bror, kjæreste eller venn, som har tatt eller tar anabole steroider. Kampanjen «Tett på en som bruker anabole steroider» strekker ut en hånd til pårørende og formidler at det er hjelp å få.
For å senke tabuet rundt temaet og synligjøre problemet, lagde vi anonyme filmer med en samboer, en lillebror og en søster. De deler sin historie om livet med en bruker, tar oppgjør med skammen, oppfordrer til dialog om problemene, og snakker om verdien av å søke hjelp.

Usynlige pårørende

Usynlige pårørende

Usynlige pårørende

For hver bruker, finnes ofte flere pårørende. Mennesker som opplever å få hverdagen sin snudd på hodet av en bror, kjæreste eller venn, som har tatt eller tar anabole steroider. Kampanjen «Tett på en som bruker anabole steroider» strekker ut en hånd til pårørende og formidler at det er hjelp å få.
For å senke tabuet rundt temaet og synligjøre problemet, lagde vi anonyme filmer med en samboer, en lillebror og en søster. De deler sin historie om livet med en bruker, tar oppgjør med skammen, oppfordrer til dialog om problemene, og snakker om verdien av å søke hjelp.

TJENESTER

No items found.

Nettsider

Nettsider

Nettsider

Nettsider

Nettsider

Nettsider

Nettsider

TJENESTER

No items found.

Nettsider

Nettsider

Nettsider

Nettsider

Nettsider

Nettsider

Nettsider

Nettsider

Nettsider

TJENESTER

No items found.

Du er sjelden alene

Du er sjelden alene

Du er sjelden alene

Du er sjelden alene

Gjenkjennelse ble en viktig del av kampanjen. Når man står i krevende situasjoner, kan man føle seg helt alene i verden. I digitale inndragere synligjorde vi bruddstykker fra sterke historier til en helt vanlig søster,
Gjenkjennelse ble en viktig del av kampanjen. Når man står i krevende situasjoner, kan man føle seg helt alene i verden. I digitale inndragere synligjorde vi bruddstykker fra sterke historier til en helt vanlig søster,
en samboer og en storebror, for å vise at dette kan ramme hvem som helst. Det gav gjenklang og mange nye pårørende har funnet veien til steroidelab.no etter digital eksponering.
en samboer og en storebror, for å vise at dette kan ramme hvem som helst. Det gav gjenklang og mange nye pårørende har funnet veien til steroidelab.no etter digital eksponering.

Du er sjelden alene

Du er sjelden alene

Gjenkjennelse ble en viktig del av kampanjen. Når man står i krevende situasjoner, kan man føle seg helt alene i verden. I digitale inndragere synligjorde vi bruddstykker fra sterke historier til en helt vanlig søster,
Gjenkjennelse ble en viktig del av kampanjen. Når man står i krevende situasjoner, kan man føle seg helt alene i verden. I digitale inndragere synligjorde vi bruddstykker fra sterke historier til en helt vanlig søster,
en samboer og en storebror, for å vise at dette kan ramme hvem som helst. Det gav gjenklang og mange nye pårørende har funnet veien til steroidelab.no etter digital eksponering.
en samboer og en storebror, for å vise at dette kan ramme hvem som helst. Det gav gjenklang og mange nye pårørende har funnet veien til steroidelab.no etter digital eksponering.

Du er sjelden alene

en samboer og en storebror, for å vise at dette kan ramme hvem som helst. Det gav gjenklang og mange nye pårørende har funnet veien til steroidelab.no etter digital eksponering.

TJENESTER

en samboer og en storebror, for å vise at dette kan ramme hvem som helst. Det gav gjenklang og mange nye pårørende har funnet veien til steroidelab.no etter digital eksponering.
Gjenkjennelse ble en viktig del av kampanjen. Når man står i krevende situasjoner, kan man føle seg helt alene i verden. I digitale inndragere synligjorde vi bruddstykker fra sterke historier til en helt vanlig søster,
No items found.

Du er sjelden alene

Du er sjelden alene

Du er sjelden alene

Gjenkjennelse ble en viktig del av kampanjen. Når man står i krevende situasjoner, kan man føle seg helt alene i verden. I digitale inndragere synligjorde vi bruddstykker fra sterke historier til en helt vanlig søster,
en samboer og en storebror, for å vise at dette kan ramme hvem som helst. Det gav gjenklang og mange nye pårørende har funnet veien til steroidelab.no etter digital eksponering.

Du er sjelden alene

Du er sjelden alene

Du er sjelden alene

Gjenkjennelse ble en viktig del av kampanjen. Når man står i krevende situasjoner, kan man føle seg helt alene i verden. I digitale inndragere synligjorde vi bruddstykker fra sterke historier til en helt vanlig søster,
en samboer og en storebror, for å vise at dette kan ramme hvem som helst. Det gav gjenklang og mange nye pårørende har funnet veien til steroidelab.no etter digital eksponering.

Du er sjelden alene

Du er sjelden alene

Du er sjelden alene

Gjenkjennelse ble en viktig del av kampanjen. Når man står i krevende situasjoner, kan man føle seg helt alene i verden. I digitale inndragere synligjorde vi bruddstykker fra sterke historier til en helt vanlig søster,
en samboer og en storebror, for å vise at dette kan ramme hvem som helst. Det gav gjenklang og mange nye pårørende har funnet veien til steroidelab.no etter digital eksponering.

TJENESTER

No items found.

Møt klinikerne

Møt klinikerne

Møt klinikerne

Møt klinikerne

I flere år har Circus, sammen med Oslo Universitetssykehus, bygget opp konseptet Steroidelab.no for å kommunisere at det finnes hjelp til brukere av anabole steroider. Hjelpen omfatter også pårørende, og denne kampanjen skulle formidle nettopp det. I tillegg til å opplyse om behandling for pårørende, har målet vært å øke deres kunnskap om anabole steroider. Har man kunnskap om brukens ønskede og uønskede effekter, kan det gjøre pårørende bedre rustet til å stå i ulike situasjoner. I en informasjonsfilm deler nå klinikere, som til daglig jobber med pårørende, gode tips og råd for hva du som pårørende kan gjøre.
I flere år har Circus, sammen med Oslo Universitetssykehus, bygget opp konseptet Steroidelab.no for å kommunisere at det finnes hjelp til brukere av anabole steroider. Hjelpen omfatter også pårørende, og denne kampanjen skulle formidle nettopp det. I tillegg til å opplyse om behandling for pårørende, har målet vært å øke deres kunnskap om anabole steroider. Har man kunnskap om brukens ønskede og uønskede effekter, kan det gjøre pårørende bedre rustet til å stå i ulike situasjoner. I en informasjonsfilm deler nå klinikere, som til daglig jobber med pårørende, gode tips og råd for hva du som pårørende kan gjøre.

Møt klinikerne

Møt klinikerne

I flere år har Circus, sammen med Oslo Universitetssykehus, bygget opp konseptet Steroidelab.no for å kommunisere at det finnes hjelp til brukere av anabole steroider. Hjelpen omfatter også pårørende, og denne kampanjen skulle formidle nettopp det. I tillegg til å opplyse om behandling for pårørende, har målet vært å øke deres kunnskap om anabole steroider. Har man kunnskap om brukens ønskede og uønskede effekter, kan det gjøre pårørende bedre rustet til å stå i ulike situasjoner. I en informasjonsfilm deler nå klinikere, som til daglig jobber med pårørende, gode tips og råd for hva du som pårørende kan gjøre.
I flere år har Circus, sammen med Oslo Universitetssykehus, bygget opp konseptet Steroidelab.no for å kommunisere at det finnes hjelp til brukere av anabole steroider. Hjelpen omfatter også pårørende, og denne kampanjen skulle formidle nettopp det. I tillegg til å opplyse om behandling for pårørende, har målet vært å øke deres kunnskap om anabole steroider. Har man kunnskap om brukens ønskede og uønskede effekter, kan det gjøre pårørende bedre rustet til å stå i ulike situasjoner. I en informasjonsfilm deler nå klinikere, som til daglig jobber med pårørende, gode tips og råd for hva du som pårørende kan gjøre.

Møt klinikerne

TJENESTER

I flere år har Circus, sammen med Oslo Universitetssykehus, bygget opp konseptet Steroidelab.no for å kommunisere at det finnes hjelp til brukere av anabole steroider. Hjelpen omfatter også pårørende, og denne kampanjen skulle formidle nettopp det. I tillegg til å opplyse om behandling for pårørende, har målet vært å øke deres kunnskap om anabole steroider. Har man kunnskap om brukens ønskede og uønskede effekter, kan det gjøre pårørende bedre rustet til å stå i ulike situasjoner. I en informasjonsfilm deler nå klinikere, som til daglig jobber med pårørende, gode tips og råd for hva du som pårørende kan gjøre.
No items found.

Møt klinikerne

Møt klinikerne

Møt klinikerne

I flere år har Circus, sammen med Oslo Universitetssykehus, bygget opp konseptet Steroidelab.no for å kommunisere at det finnes hjelp til brukere av anabole steroider. Hjelpen omfatter også pårørende, og denne kampanjen skulle formidle nettopp det. I tillegg til å opplyse om behandling for pårørende, har målet vært å øke deres kunnskap om anabole steroider. Har man kunnskap om brukens ønskede og uønskede effekter, kan det gjøre pårørende bedre rustet til å stå i ulike situasjoner. I en informasjonsfilm deler nå klinikere, som til daglig jobber med pårørende, gode tips og råd for hva du som pårørende kan gjøre.

Møt klinikerne

Møt klinikerne

Møt klinikerne

I flere år har Circus, sammen med Oslo Universitetssykehus, bygget opp konseptet Steroidelab.no for å kommunisere at det finnes hjelp til brukere av anabole steroider. Hjelpen omfatter også pårørende, og denne kampanjen skulle formidle nettopp det. I tillegg til å opplyse om behandling for pårørende, har målet vært å øke deres kunnskap om anabole steroider. Har man kunnskap om brukens ønskede og uønskede effekter, kan det gjøre pårørende bedre rustet til å stå i ulike situasjoner. I en informasjonsfilm deler nå klinikere, som til daglig jobber med pårørende, gode tips og råd for hva du som pårørende kan gjøre.

Møt klinikerne

Møt klinikerne

Møt klinikerne

I flere år har Circus, sammen med Oslo Universitetssykehus, bygget opp konseptet Steroidelab.no for å kommunisere at det finnes hjelp til brukere av anabole steroider. Hjelpen omfatter også pårørende, og denne kampanjen skulle formidle nettopp det. I tillegg til å opplyse om behandling for pårørende, har målet vært å øke deres kunnskap om anabole steroider. Har man kunnskap om brukens ønskede og uønskede effekter, kan det gjøre pårørende bedre rustet til å stå i ulike situasjoner. I en informasjonsfilm deler nå klinikere, som til daglig jobber med pårørende, gode tips og råd for hva du som pårørende kan gjøre.

TJENESTER

No items found.